Pentru o experiență cât mai bună, acest website folosește cookies.

Despre datele folosite

Ne-am dorit ca aplicația să se bazeze pe date oficiale, verificabile, accentuând astfel importanța datelor deschise. Concret, pentru a face posibilă vizualizarea tuturor detaliilor de pe hartă, am utilizat seturi de date oficiale deschise, așa cum erau acestea disponibile la data menționată în dreptul setului de date.
Legătura dintre calificări și companii a fost făcută în următoarele etape:
Pentru fiecare dintre cele 200 de calificări a fost consultată fișa calificării (denumită oficial standard de pregătire profesională). Standardele de pregătire profesională se găsesc publicate ca anexă a OMENCS nr. 4121/13.06.2016, și pot fi descărcate de aici.
Din fiecare standard de pregătire profesională au fost consultate:
  • codurile COR ale ocupațiilor ce pot fi practicate după obținerea calificării respective;
  • Descrierea succintă a calificării;
  • Competențele dobândite (unități de rezultate ale învățării tehnice generale și specifice)
În funcție de aceste informații s-a făcut legătura cu grupele CAEN Rev. 2.
Limitări ale seturilor de date folosite:
Preluarea acestor seturi de date nu garantează corectitudinea acestora, pentru acest lucru sursa menționată fiind răspunzătoare.
Harta nu afișează locurile de muncă vacante. Firmele ilustrate pe hartă au fost selectate dintre toate firmele din țară în funcție de domeniul de activitate (dat de grupa CAEN) declarat în ultimul bilanț, iar numărul de salariați afișat este efectiv numărul total de angajați ai acestor firme.
Datele privind companiile conțin doar informații despre sediul principal, nu și despre punctele de lucru, din acest motiv, toți salariații firmei sunt ilustrați într-un singur loc, respectiv la sediul principal al companiei.
Harta nu afișează informații despre învățământul teoretic sau vocațional (adică artistic, sportiv, militar, teologic sau pedagogic).
Harta nu afișează oferta educațională pentru anul școlar următor, ci afișează numărul de elevi aflați în pregătire în anul școlar curent.

Harta școlilor profesionale și a liceelor tehnologice

Elevi 2019-2020

CALIFICARE //

toate calificările

Nu există elevi în pregătire pentru calificarea căutată